Căutare

sâmbătă, 25 martie 2017

Uneori toate îmi înfloresc în zâmbet şi-mi umplu privirile
de verde perfect . Îmi pare atunci că lumile toate s-au născut
într-o linişte firească şi totul mă uimeşte absolut , iar la
începutul frumos al oricărui infinit minunile îmi curg printre
degete .