Căutare

sâmbătă, 20 aprilie 2019

Fata dă la Racoviţa

Cuibu-n care am vădzut pământ şî soare ,
meri , peri în floare , oameni buni cu vorbe
blînge , mama Steaua a lu Barna , Sânzâiana lu
Grăbie cu Sofica a lu Costa , Ana , Lia lu Pisat ,
moş Lae ăl dă mult plecat , dă la tăţ' şeva frumos
am învăţat . Ş-am fost dă părinţ' purtată  dă mână ,
să nu şchioapăt prîn ţărână , ori să cad în gropi cu spini .
Acolo am învăţat dă prima dată vorbe sfince -mamă, tată ,
după care , cu sfială am ajiuns copil dă şcoală .
Anii ni s-or scurs şîroi ..... Am sîmţât la mine-n sat
cât îi şeriu dă curat .... Astădz' şeva s-o-ntâmplat ,
văd satu că s-o-nschimbat , unge-o fi , unge-i plicată
vremea me dă altădată ?
Dacă şinieva mă-ntriabă şie mi mie drag în viaţă ,
i-aş răspungie-n mare grabă - izlazu plin dă viergeaţă .
Oare cini-ar spunie că nu dă cu drag binieaţă la tăt
cie-i  frumos pă lume - păsări , flori , miei şî fâneaţă .
Ş'api dă mă mai întriabă iar cie mi-i măi drag pă lume ,
i-aş răspungie-n mare grabă - omu' bun cu vorbe bune
dân înaltu cierului  pân' la câmpu cu viergiaţă .