Căutare

sâmbătă, 28 octombrie 2017

Îţi zic ....

Oamenii frumoşi n-au cum să-i înţeleagă pe oamenii urâţi ,
cei buni pe cei răi , cei răi pe cei buni . Şi cum să înţeleagă 
ce n-au trăit ce  le este la-ndemână , ce nu-i atinge ?
Numeroase fire de înţelegere se pot doar întreţese din
bunăvoinţă , din compasiune , ori aiurea . Ulciorul ce-ţi
era menit a fost spart dintr-o întâmplare , esenţa însă - ca
orice esenţă- îţi va scăpa , eternându-se . Şi atunci omule ,
chiar de încerc , eu nu-ţi pot sta alături , răceala ta imberbă
şi cam nătângă izgonindu-mă în locuri mai pe potrivă-mi ,
dar mă simt totuşi datoare să-ţi spun că , dintre toate relele 
eu sunt cel mai mic , când aşezat pe un petic de pământ 
alături de mine vei crede că sunt egala ta , când firul ierbii
şi copacul bătrân îţi vor părea la fel de importante , când
vei înţelege că pământul ne încape pe toţi , deopotrivă , 
de- abia atunci voi vorbi cu tine despre toleranţă , cu 
relevanţă .