Căutare

luni, 9 iulie 2018

Iubesc florile de câmp

Sunt sincere , nepretenţioase , frumoase
în simplitatea lor .... Iubesc tandreţea lor nemărginită .
Aş vrea să vă cuprind că , nu ştiu cum , petalele
ce le purtaţi îmi sunt urzite . Aş vrea să vă culeg
în braţe feciorelnicul avânt , dar vă este atât de
fragedă podoaba , că nu-ndrăznesc nici la pieptul
gândurilor mele să vă strâng ....

Astă seară

La geamul meu luna numără
respiraţiile 
ritmice ale 
norilor , 
stelele mi se
împletesc pe
degete şi un
licurici mi s-a
agăţat de pleoapă a zâmbet . 
Miroase a doruri ce îmi cresc
pe glezne , albastru , ca de
iris atunci când clepsidra tace
şi când secunda încremeneşte
între două îmbrăţişări a aşteptare .