Căutare

sâmbătă, 19 ianuarie 2019

Mi-a bătut la fereastră un înger ce-n  aripile-i
albe ţinea o ramură
de sânger 
Şi-n ea a împletit
iubirile albastre culese
noaptea dintre astre.
În palmă mi-a pus  o
picătură de Rai ,
Eu , în tăcere am
privit chipul lui bălai
şi darul  lui l-am 
primit fără teamă 
sărutându-i aripa
calmă .


Făptură mică cu aripi la suflet

Ce minune stă în această făptură
mică ? Ce tainică legătură îl poartă 
pe culmile vieţii ?
Fiinţă nouă ce culege pretutindeni
urmele minunilor , întreg universul
cu tainele lui joacă în apele luminate
ale ochilor săi . El , copilul , o făptură
a vieţii neîntinate , o floare deschisă
luminii , îndemn la simplitate şi
frumuseţe . În el vorbeşte frântura 
de cer dată omului odată cu
începutul . Când întrebările bat la 
porţile gândului tău împovărat şi 
cer dezlegare , când umbrele amintirilor alunecă pe pereţii
sufletului şi cer o rază de soare , atunci stai de vorbă cu micuţa făptură ce poartă aripi 
la suflet , căci este mai aproape decât tine de firea 
lucrurilor , este mai aproape de Dumnezeu . În preajma
copilului stăruie mereu o atmosferă de lumină , zâmbetul
lui este ca o rugăciune purtată de îngeri .
Tu dar al vieţii cu ochi de mirare 
Vin îngeri să te înfăşoare
Lumii să te dăruiască 
Minune Dumezeiască .