Căutare

luni, 21 ianuarie 2019

Foto Spoke Pictures
Într-o oarecare  zi , într-un oarecare cadru  , într-o oarecare
împrejurare , se poate naşte un anumit moment .
Te simţi încărcată dintr-odată , ceva te inundă pe interior ,
uşor ameţită , încerci , din spatele pleoapelor să te scufunzi
adânc  în moale . Parcă ai vrea să îngheţi clipa aia , să te
închizi în  ea ca într-o bulă şi s-o laşi aşa , suspendată
într-o oarecare dimensiune  , a unui nicăieri , a nimănui .
Îţi spui că e clipa  perfectă , sublimă , în care ai putea să
rămâi , atunci , acolo . Momentul acesta vine din neant 
şi tot într-acolo  se risipeşte .