Căutare

miercuri, 8 aprilie 2020

Ține-mă în palmă , nu sunt o floare 
Sunt doar o petală de gând alb 

Zborul

De multe ori rătăcim pe poteci înguste , cu minți rigide ,
secătuite de propria necunoaștere . Pașii către interiorul
ființei noastre ne modelează lumina lăuntrică 
transformânu-ne din statui de pământ în oameni
înaripați , zburători prin suflul divin ce ne dă puterea
de-a săvârși miracole .